JMÉNO: 
Tomáš Krcmář 

 

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 
Narozen 14. 1. 1982 v Opavě 

KONTAKT: 
e-mail: mazacio2@post.cz  

VZDĚLÁNÍ: 
2009 Získání titulu BcA (UTB Zlín) 
2008 European University of Cyprus (Výměnný studijní pobyt - Erasmus) 
2006 – 2009 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (FMK, obor - grafický design) 
2005 – 2006 City college Bristol, Velká Británie (Studium anglického jazyka) 
2004 – 2005 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (FMK, obor - grafický design) 
2002 – 2003 Masaraykova Univerzita Brno (Sportovní studia, obor - SEBS ) 
2001 Pomaturitní studium anglického jazyka (Brno) 
1997 – 2001 Střední Uměleckoprůmyslová škola v Opavě 
(Grafika, fotografie, klasické grafické techniky, kresba, malba) 
1988 – 1997 ZŠ B. Němcové v Opavě 

JAZYKY: 
čeština - rodilý mluvčí 
angličtina - komunikativní úroveň 
španělština - pokročilý 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: 

2016   freelancer / Externí spolupráce s: HIFIVE, BRAINz, Vaculík, Cocoon

2014 - 2015 Externí spolupráce s: Cocoon, Kaspen,

Comtech, Vaculík, Mc Shakespeare, Ogilvy ...
2013 – 2014 Spolupráce s agenturou Cocoon (ilustrace) 
2011 – 2013 Grafické studio MOTOR, Praha (grafika) 
2010 – 2011 Společnost INFINITY VISION, Praha (grafika, webdesign) 
2010 – 2011 Reklamní agentura KASPEN JUNG VON MATT, Praha (Art director) 
2008 – 2010 Kulturní magazín “FILIP”, Pardubice a okolí (Art director) 
2002 – 2009 Volná tvorba na zakázku (grafika, webdesign, ilustrace) 
2008 – 2009 Komunikační agentura Comtech group s.r.o., Zlín (grafika) 
2007 – 2008 Auto Kelly (grafika) 
2002 - 2006 Tvorba grafiky na zakázku 
2000 – 2002 CZ Fanatics – Tvorba PC her (grafika, ilustrace) 
1999 – 2000 Grafická agentura NORD servis, Opava (grafika) 
1996 – 1999 Centrogel Bohemia, Opava (dekorace, grafika, ilustrace, malba) 

OVLÁDANÝ SOFTWARE: 
Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Premiera, Flash, 
Corel draw, Corel Painter, MS office, Rhinoceros

NAME: 
Tomáš Krcmář 

DATE AND PLACE OF BIRTH: 
14. 1. 1982, Opava 

CONTACT: 
e-mail: mazacio2@post.cz 

EDUCATION: 
2009 Getting BcA degree (UTB Zlín) 
2008 European University of Cyprus (Exchange studying program - Erasmus) 
2006 – 2009 Tomas Bata University in Zlin (FMK - graphic design) 
2005 – 2006 City college Bristol, Great Britain (English language study) 
2004 – 2005 Tomas Bata University in Zlin (FMK - graphic design) 
2002 – 2003 Masarayk University in Brno (Sport studies) 
2001 Language grammar school in Brno (English) 
1997 – 2001 Secondary school of art in Opava  
(Graphic, photography, drawing, painting) 
1988 – 1997 Basic school in Opava  

LANGUAGES: 
Czech - fluent 
English - upper-intermediate  
Spanish - intermediate  

WORK EXPERIENCE: 
2016 freelancer/ Externaly: HIFIVE, BRANz, Vaculik, Cocoon

2013 - 2015 External cooperation with: Cocoon, Kaspen,

Comtech, Vaculík, Mc Shakespeare, Ogilvy, Avon ... 
2011 – 2013 Graphic studio MOTOR, Praha (graphic design) 
2010 – 2011 Graphic studio INFINITY VISION, Praha (graphic design) 
2010 – 2011 Advertising / KASPEN JUNG VON MATT, Prague (art director) 
2008 – 2010 Cultural magazin “FILIP”, Pardubice  (art director) 
2002 – 2009 Freelance (graphic design, webdesign, drawing) 
2008 – 2009 Advertising company Comtech group s.r.o., Zlín (GD) 
2007 – 2008 Auto Kelly (GD) 
2002 - 2006 Freelance  
2000 – 2002 CZ Fanatics – PC games graphics and illustrations 
1999 – 2000 Graphic agency NORD servis, Opava  
1996 – 1999 Centrogel Bohemia, Opava (painting, drawing, design) 


 

COMPUTER SKILLS (IOS, MS): 
Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Premiera, Flash, 
Corel draw, Corel Painter, MS office, Rhinoceros